hirs

hirs
is. <ər.> Qəzəb, hiddət, acıq, qeyz. İzzət qüssədən və Məhəmmədhəsən əmi hirsindən başladılar Əhməd kimi ağlamağa. C. M..
◊ Hirs bağırsaqlarını (bağırsağını) kəsmək – bərk hirslənmək, hiddətlənmək, qəzəblənmək. Hirsi təpəsinə (başına, kəlləsinə) vurmaq – bərk hiddətlənmək, çox hirslənmək, qəzəblənmək. Cümşüd bəy qulaq asdı, qulaq asdı, hirsi təpəsinə vurdu və birdən-birə səsini ucaldıb dedi. . E. Sultanov. Hirsi tutmaq – hirslənmək, qəzəblənmək, acığı tutmaq. <Sultan bəy:> Mənim də hirsim tutar, vurub öldürərəm. Ü. H.. Hirsi yatmaq, soyumaq – hirsi keçmək, qəzəbi keçmək, sakitləşmək. Xan eşikağasının sözlərindən mütəəssir olub, hirsi yatdı. Ç.. Sədrin hirsi soyudu. S. R.. Hirsindən dodaqlarını (zəncir, cilov) çeynəmək (gəmirmək) – çox bərk hirslənmək, qəzəblənmək. Mahmud hirsindən dodaqlarını çeynəyib, öz kişiliyini göstərməyi və arvadı evdə kötəkləməyi qət etdi. B. T.. Hirsindən qovrulmaq – hirsindən, acığından nə edəcəyini bilməmək, hirs boğmaq. Hirsini basmaq (boğmaq, yemək) – hiddətini, hirsini yatırtmaq, özünü saxlamaq, hirsini, acığını büruzə verməməyə çalışmaq. Ha adam istəyir hirsini yesin, dinməsin, insanı öz başına qoymurlar, dindirirlər. C. M.. Elman hirsini boğub, Ceyran xanımın dalınca baxdı. M. Hüs..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • hırs — is., Ar. ḥirṣ 1) Sonu gelmeyen istek, aşırı tutku Para hırsı. Şöhret hırsı. 2) Öfke, kızgınlık Hırsımdan bazılarına tablomu bedava verdim, alın, götürün diye bağırdım. H. C. Yalçın Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller hırs basmak hırs bastırmak… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Hirs — Hires Hires, Hirs Hirs, pron. Hers; theirs. See {Here}, pron. [Obs.] Chaucer. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • hırs — I. (A.) [ صﺮﺣ ] hırs. II. (F.) [ سﺮﺧ ] ayı …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • hırs bastırmak — (birine) aşırı ölçüde açgözlü duruma gelmek İmar olanağı vurgunları, sayıları artan vurgunculara hırs bastırıyor. A. Boysan …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • hırs bürümek — gözünü hırs bürümek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Hirs’kyy Tikych — Sp Hirskýj Tikyčas Ap Гірський Тікич/Hirs’kyy Tikych L u. C Ukrainoje …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

  • hirs — pronoun That which belongs to sie; the possessive case of sie, used without a following noun …   Wiktionary

  • HIRS — High resolution Infrared Sounder (Academic & Science » Ocean Science) * Health Information Resources Service (Governmental » US Government) …   Abbreviations dictionary

  • HIRS/2 — High resolution Infrared Sounder (Academic & Science » Meteorology) …   Abbreviations dictionary

  • HIRS — healthcare specific incident reporting scheme …   Medical dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”